Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Phương Quỳnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Phương Quỳnh

Tiếng Anh:

PHUONG QUYNH TUOR CO ., LTD

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Du Lich Phuong Quynh
Mã Số Thuế: 2700615080
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số nhà 26, đường 1, phố 1 – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 13-09-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-09-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Đào Anh Dũng Đào Anh Dũng
Ngành nghề chính: Điều hành tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Phương Quỳnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Phương Quỳnh?

✓ Trả lời: 2700615080

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Phương Quỳnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Phương Quỳnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Phương Quỳnh?

✓ Trả lời: Số nhà 26, đường 1, phố 1 – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Phương Quỳnh là ai?

✓ Trả lời: Đào Anh Dũng Đào Anh Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Phương Quỳnh?

✓ Trả lời: Điều hành tua du lịch

[ad_2]