Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại Ngân Anh

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại Ngân Anh

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Dau Tu Va Thuong Mai Ngan Anh
Mã Số Thuế: 2700607964
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 189, đường 7, phố Phúc Trọng – Phường Phúc Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 10-05-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-05-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Trần Phương Hoa Trần Phương Hoa
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại Ngân Anh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại Ngân Anh?

✓ Trả lời: 2700607964

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại Ngân Anh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại Ngân Anh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại Ngân Anh?

✓ Trả lời: Số 189, đường 7, phố Phúc Trọng – Phường Phúc Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại Ngân Anh là ai?

✓ Trả lời: Trần Phương Hoa Trần Phương Hoa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại Ngân Anh?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]