Công Ty TNHH Một Thành Viên Đá Mỹ Nghệ Hoa Lư

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đá Mỹ Nghệ Hoa Lư

Tiếng Anh:

HSS CO.,LTD

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Da My Nghe Hoa Lu
Mã Số Thuế: 2700611706
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Tân Dưỡng I – Xã Ninh Vân – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 15-07-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-07-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Lực Lê Xuân Lực
Ngành nghề chính: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Đá Mỹ Nghệ Hoa Lư

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đá Mỹ Nghệ Hoa Lư?

✓ Trả lời: 2700611706

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Đá Mỹ Nghệ Hoa Lư?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đá Mỹ Nghệ Hoa Lư chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đá Mỹ Nghệ Hoa Lư?

✓ Trả lời: Thôn Tân Dưỡng I – Xã Ninh Vân – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đá Mỹ Nghệ Hoa Lư là ai?

✓ Trả lời: Lê Xuân Lực Lê Xuân Lực

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đá Mỹ Nghệ Hoa Lư?

✓ Trả lời: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

[ad_2]