Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Long Châu

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Long Châu

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Bao Long Chau
Mã Số Thuế: 2700584040
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm Tây Đình – Xã Ninh Mỹ – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 18-10-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-10-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Sinh
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Long Châu

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Long Châu?

✓ Trả lời: 2700584040

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Long Châu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Long Châu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Long Châu?

✓ Trả lời: Xóm Tây Đình – Xã Ninh Mỹ – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Long Châu là ai?

✓ Trả lời: Phạm Văn Sinh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Long Châu?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]