Công Ty TNHH Một Thành Viên âm Thanh ánh Sáng Đức Thịnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên âm Thanh ánh Sáng Đức Thịnh

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien am Thanh anh Sang Duc Thinh
Mã Số Thuế: 2700669872
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Cổ Loan Hạ – Xã Ninh Tiến – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 11-07-2013
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-07-2013
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2013
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh Nguyễn Đức Thịnh
Ngành nghề chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên âm Thanh ánh Sáng Đức Thịnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên âm Thanh ánh Sáng Đức Thịnh?

✓ Trả lời: 2700669872

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên âm Thanh ánh Sáng Đức Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên âm Thanh ánh Sáng Đức Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên âm Thanh ánh Sáng Đức Thịnh?

✓ Trả lời: Thôn Cổ Loan Hạ – Xã Ninh Tiến – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên âm Thanh ánh Sáng Đức Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Thịnh Nguyễn Đức Thịnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên âm Thanh ánh Sáng Đức Thịnh?

✓ Trả lời: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

[ad_2]