Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thìn Giang Global

[ad_1]

Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thìn Giang Global

Tiếng Anh:

THIN GIANG GLOBAL GARMENT EXPORT CO., LTD

Cong Ty TNHH May Xuat Khau Thin Giang Global
Mã Số Thuế: 2700948805
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm trung B Nhuận Hải, Xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-12-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-12-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thìn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thìn Giang Global

Mã số thuế của Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thìn Giang Global?

✓ Trả lời: 2700948805

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thìn Giang Global?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thìn Giang Global chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thìn Giang Global?

✓ Trả lời: Xóm trung B Nhuận Hải, Xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thìn Giang Global là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Thìn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thìn Giang Global?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]