Công ty TNHH Levi Strauss Việt Nam (nộp hộ nhà thầu)

[ad_1]

Công ty TNHH Levi Strauss Việt Nam (nộp hộ nhà thầu)

Cong ty TNHH Levi Strauss Viet Nam (nop ho nha thau)
Mã Số Thuế: 2700584026
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Nhà máy số 4, Khu công nghiệp Khánh Phú – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Levi Strauss Việt Nam (nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế của Công ty TNHH Levi Strauss Việt Nam (nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: 2700584026

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Levi Strauss Việt Nam (nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Levi Strauss Việt Nam (nộp hộ nhà thầu) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Levi Strauss Việt Nam (nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: Nhà máy số 4, Khu công nghiệp Khánh Phú – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH Levi Strauss Việt Nam (nộp hộ nhà thầu) là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Levi Strauss Việt Nam (nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]