Công Ty TNHH Khánh Bùi

[ad_1]

Công Ty TNHH Khánh Bùi

Cong Ty TNHH Khanh Bui
Mã Số Thuế: 2700818789
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm Bùi – Xã Khánh An – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 02-02-2016
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-02-2016
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2016
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khánh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Khánh Bùi

Mã số thuế của Công Ty TNHH Khánh Bùi?

✓ Trả lời: 2700818789

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Khánh Bùi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Khánh Bùi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Khánh Bùi?

✓ Trả lời: Xóm Bùi – Xã Khánh An – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Khánh Bùi là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Khánh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Khánh Bùi?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

[ad_2]