Công Ty TNHH Hoang Dung Electrical Engineering

[ad_1]

Công Ty TNHH Hoang Dung Electrical Engineering

Tiếng Anh:

HOANG DUNG ELECTRICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Hoang Dung Electrical Engineering
Mã Số Thuế: 2700951420
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 224 Đường Lê Thánh Tông, Khu Đồng Sau, Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 15-03-2023

Ngày bắt đầu hoạt động: 15-03-2023

Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Đinh Đức Trọng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hoang Dung Electrical Engineering

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hoang Dung Electrical Engineering?

✓ Trả lời: 2700951420

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hoang Dung Electrical Engineering?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hoang Dung Electrical Engineering chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hoang Dung Electrical Engineering?

✓ Trả lời: Số 224 Đường Lê Thánh Tông, Khu Đồng Sau, Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Hoang Dung Electrical Engineering là ai?

✓ Trả lời: Đinh Đức Trọng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hoang Dung Electrical Engineering?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]