Công Ty TNHH Hoa Phú Gia

[ad_1]

Công Ty TNHH Hoa Phú Gia

Cong Ty TNHH Hoa Phu Gia
Mã Số Thuế: 2700822418
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Hải Nham – Xã Ninh Hải – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 09-05-2016
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-05-2016
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2016
Người đại diện pháp luật: Hoa Ngọc Anh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hoa Phú Gia

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hoa Phú Gia?

✓ Trả lời: 2700822418

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hoa Phú Gia?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hoa Phú Gia chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hoa Phú Gia?

✓ Trả lời: Thôn Hải Nham – Xã Ninh Hải – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Hoa Phú Gia là ai?

✓ Trả lời: Hoa Ngọc Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hoa Phú Gia?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]