Công Ty TNHH Hà Thành Big

[ad_1]

Công Ty TNHH Hà Thành Big

Tiếng Anh:

HA THANH BIG., CO

Cong Ty TNHH Ha Thanh Big
Mã Số Thuế: 2700822697
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 762, Phố Đoàn Kết – Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 19-05-2016
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-05-2016
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2016
Người đại diện pháp luật: Trương Quang Hưng
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hà Thành Big

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hà Thành Big?

✓ Trả lời: 2700822697

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hà Thành Big?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hà Thành Big chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hà Thành Big?

✓ Trả lời: Số 762, Phố Đoàn Kết – Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Hà Thành Big là ai?

✓ Trả lời: Trương Quang Hưng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hà Thành Big?

✓ Trả lời: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

[ad_2]