Công Ty TNHH Hà Bình Minh

[ad_1]

Công Ty TNHH Hà Bình Minh

Cong Ty TNHH Ha Binh Minh
Mã Số Thuế: 2700283727
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn I – Xã Đông Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 12-07-2005
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-07-2005
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thịnh Vũ Văn Thịnh
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hà Bình Minh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hà Bình Minh?

✓ Trả lời: 2700283727

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hà Bình Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hà Bình Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hà Bình Minh?

✓ Trả lời: Thôn I – Xã Đông Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Hà Bình Minh là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Thịnh Vũ Văn Thịnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hà Bình Minh?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]