Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Song Mã

[ad_1]

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Song Mã

Tiếng Anh:

THF FORWARDER CO., LTD

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai Hang Hoa Song Ma
Mã Số Thuế: 2700717607
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 2, ngõ Lê Đại Hành, phố Trần Kiên – Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 20-11-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-11-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Mai Dung Vũ Thị Mai Dung
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Song Mã

Mã số thuế của Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Song Mã?

✓ Trả lời: 2700717607

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Song Mã?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Song Mã chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Song Mã?

✓ Trả lời: Số 2, ngõ Lê Đại Hành, phố Trần Kiên – Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Song Mã là ai?

✓ Trả lời: Vũ Thị Mai Dung Vũ Thị Mai Dung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Song Mã?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

[ad_2]