Công Ty TNHH Fast Standard

[ad_1]

Công Ty TNHH Fast Standard

Cong Ty TNHH Fast Standard
Mã Số Thuế: 2700948717
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: SN 26 ngõ 57 đường Phạm Thận Duật, Phố Phong Đào, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 29-11-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-11-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Sự
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Fast Standard

Mã số thuế của Công Ty TNHH Fast Standard?

✓ Trả lời: 2700948717

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Fast Standard?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Fast Standard chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Fast Standard?

✓ Trả lời: SN 26 ngõ 57 đường Phạm Thận Duật, Phố Phong Đào, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Fast Standard là ai?

✓ Trả lời: Phạm Văn Sự

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Fast Standard?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]