Công Ty TNHH Đáp Thành

[ad_1]

Công Ty TNHH Đáp Thành

Cong Ty TNHH Dap Thanh
Mã Số Thuế: 2700283029
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Km số 7, Quốc lộ 1A – Xã Mai Sơn – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 11-05-2005
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-05-2005
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đắc Nguyễn Thị Đắc
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đáp Thành

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đáp Thành?

✓ Trả lời: 2700283029

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đáp Thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đáp Thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đáp Thành?

✓ Trả lời: Km số 7, Quốc lộ 1A – Xã Mai Sơn – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Đáp Thành là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Đắc Nguyễn Thị Đắc

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đáp Thành?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]