Công Ty TNHH Đá Và Đầu Tư Bất Động Sản Bình Minh

[ad_1]

Công Ty TNHH Đá Và Đầu Tư Bất Động Sản Bình Minh

Cong Ty TNHH Da Va Dau Tu Bat Dong San Binh Minh
Mã Số Thuế: 2700947424
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu vườn hoa Ninh Phúc, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 12-10-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-10-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Vui
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đá Và Đầu Tư Bất Động Sản Bình Minh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đá Và Đầu Tư Bất Động Sản Bình Minh?

✓ Trả lời: 2700947424

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đá Và Đầu Tư Bất Động Sản Bình Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đá Và Đầu Tư Bất Động Sản Bình Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đá Và Đầu Tư Bất Động Sản Bình Minh?

✓ Trả lời: Khu vườn hoa Ninh Phúc, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Đá Và Đầu Tư Bất Động Sản Bình Minh là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Thanh Vui

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đá Và Đầu Tư Bất Động Sản Bình Minh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]