Công Ty TNHH Cơ Khí Tiến Công

[ad_1]

Công Ty TNHH Cơ Khí Tiến Công

Tiếng Anh:

TIEN CONG MECHANICAL COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Co Khi Tién Cong
Mã Số Thuế: 2700913520
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Kiến Phong, Xã Gia Tường, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 07-10-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-10-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cơ Khí Tiến Công

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cơ Khí Tiến Công?

✓ Trả lời: 2700913520

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cơ Khí Tiến Công?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cơ Khí Tiến Công chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cơ Khí Tiến Công?

✓ Trả lời: Thôn Kiến Phong, Xã Gia Tường, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Cơ Khí Tiến Công là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Công

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cơ Khí Tiến Công?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]