Công Ty TNHH Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình

[ad_1]

Công Ty TNHH Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình

Cong Ty TNHH Che Bien Va Kinh Doanh Than Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700712422
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu công nghiệp Khánh Phú – Xã Khánh Phú – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 04-07-2014
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-07-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Đỗ Biên Thùy Đỗ Biên Thùy
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình

Mã số thuế của Công Ty TNHH Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700712422

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình?

✓ Trả lời: Khu công nghiệp Khánh Phú – Xã Khánh Phú – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Biên Thùy Đỗ Biên Thùy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình?

✓ Trả lời: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

[ad_2]