Công ty TNHH chế biến lâm sản 27/7 trung sơn

[ad_1]

Công ty TNHH chế biến lâm sản 27/7 trung sơn

Cong ty TNHH che bien lam san 27/7 trung son
Mã Số Thuế: 2700151738
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 11/4-Phường trung sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 10-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-12-1994
Tổng số nhân viên trong công ty: 24
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Đường Lê Văn Đường
Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH chế biến lâm sản 27/7 trung sơn

Mã số thuế của Công ty TNHH chế biến lâm sản 27/7 trung sơn?

✓ Trả lời: 2700151738

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH chế biến lâm sản 27/7 trung sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH chế biến lâm sản 27/7 trung sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH chế biến lâm sản 27/7 trung sơn?

✓ Trả lời: 11/4-Phường trung sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH chế biến lâm sản 27/7 trung sơn là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Đường Lê Văn Đường

Ngành nghề chính của Công ty TNHH chế biến lâm sản 27/7 trung sơn?

✓ Trả lời: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

[ad_2]