Công Ty TNHH Bồ Đề Tây Phương

[ad_1]

Công Ty TNHH Bồ Đề Tây Phương

Cong Ty TNHH Bo De Tay Phuong
Mã Số Thuế: 2700913351
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 1, Đào Duy Từ, Phố 10, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 06-10-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-10-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Phương
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bồ Đề Tây Phương

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bồ Đề Tây Phương?

✓ Trả lời: 2700913351

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bồ Đề Tây Phương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bồ Đề Tây Phương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bồ Đề Tây Phương?

✓ Trả lời: Số 1, Đào Duy Từ, Phố 10, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Bồ Đề Tây Phương là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Thanh Phương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bồ Đề Tây Phương?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]