Công Ty TNHH Belleza Y Cosméticos

[ad_1]

Công Ty TNHH Belleza Y Cosméticos

Tiếng Anh:

BELLEZA Y COSMÉTICOS COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Belleza Y Cosmeticos
Mã Số Thuế: 2700950240
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 10 đường Văn Giang, phố 12, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 16-02-2023
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-02-2023
Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Belleza Y Cosméticos

Mã số thuế của Công Ty TNHH Belleza Y Cosméticos?

✓ Trả lời: 2700950240

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Belleza Y Cosméticos?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Belleza Y Cosméticos chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Belleza Y Cosméticos?

✓ Trả lời: Số 10 đường Văn Giang, phố 12, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Belleza Y Cosméticos là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thùy Linh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Belleza Y Cosméticos?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]