Công Ty TNHH Aplus Sports

[ad_1]

Công Ty TNHH Aplus Sports

Tiếng Anh:

APLUS SPORTS CO.,LTD

Cong Ty TNHH Aplus Sports
Mã Số Thuế: 2700722780
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Triệu Việt Vương – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 24-12-2014
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-12-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 500
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoan Nguyễn Văn Đoan
Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Aplus Sports

Mã số thuế của Công Ty TNHH Aplus Sports?

✓ Trả lời: 2700722780

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Aplus Sports?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Aplus Sports chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Aplus Sports?

✓ Trả lời: Đường Triệu Việt Vương – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Aplus Sports là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Đoan Nguyễn Văn Đoan

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Aplus Sports?

✓ Trả lời: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

[ad_2]