Công Ty TNHH Anh Thư Kim Sơn

[ad_1]

Công Ty TNHH Anh Thư Kim Sơn

Cong Ty TNHH Anh Thu Kim Son
Mã Số Thuế: 2700947008
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 7A Đông, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 29-09-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-09-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Trần Duy Hưng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Anh Thư Kim Sơn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Anh Thư Kim Sơn?

✓ Trả lời: 2700947008

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Anh Thư Kim Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Anh Thư Kim Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Anh Thư Kim Sơn?

✓ Trả lời: Xóm 7A Đông, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Anh Thư Kim Sơn là ai?

✓ Trả lời: Trần Duy Hưng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Anh Thư Kim Sơn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]