Công ty TNHH An Thịnh

[ad_1]

Công ty TNHH An Thịnh

Cong ty TNHH An Thinh
Mã Số Thuế: 2700280035
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phố Mỹ lộ – Thị trấn Thiên tôn – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 03-06-2004
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-07-2004
Tổng số nhân viên trong công ty: 30
Năm tài chính: 2004
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thạnh Nguyễn Văn Thạnh
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH An Thịnh

Mã số thuế của Công ty TNHH An Thịnh?

✓ Trả lời: 2700280035

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH An Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH An Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH An Thịnh?

✓ Trả lời: Phố Mỹ lộ – Thị trấn Thiên tôn – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH An Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Thạnh Nguyễn Văn Thạnh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH An Thịnh?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]