Công ty TNHH An Phát

[ad_1]

Công ty TNHH An Phát

Cong ty TNHH An Phat
Mã Số Thuế: 2700566690
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 4, Phố 4 – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 20-05-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Trần Quang Thái Trần Quang Thái
Ngành nghề chính: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH An Phát

Mã số thuế của Công ty TNHH An Phát?

✓ Trả lời: 2700566690

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH An Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH An Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH An Phát?

✓ Trả lời: Đường 4, Phố 4 – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH An Phát là ai?

✓ Trả lời: Trần Quang Thái Trần Quang Thái

Ngành nghề chính của Công ty TNHH An Phát?

✓ Trả lời: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

[ad_2]