Công ty CP – Tập đoàn THAIGROUP ( Nộp thay nhà thầu )

[ad_1]

Công ty CP – Tập đoàn THAIGROUP ( Nộp thay nhà thầu )

Cong ty CP – Tap doan THAIGROUP ( Nop thay nha thau )
Mã Số Thuế: 2700820883
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 8, đường 1, phố 9 – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP – Tập đoàn THAIGROUP ( Nộp thay nhà thầu )

Mã số thuế của Công ty CP – Tập đoàn THAIGROUP ( Nộp thay nhà thầu )?

✓ Trả lời: 2700820883

Số điện thoại liên hệ Công ty CP – Tập đoàn THAIGROUP ( Nộp thay nhà thầu )?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP – Tập đoàn THAIGROUP ( Nộp thay nhà thầu ) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP – Tập đoàn THAIGROUP ( Nộp thay nhà thầu )?

✓ Trả lời: Số 8, đường 1, phố 9 – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty CP – Tập đoàn THAIGROUP ( Nộp thay nhà thầu ) là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Công ty CP – Tập đoàn THAIGROUP ( Nộp thay nhà thầu )?

✓ Trả lời: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

[ad_2]