Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup ( Nộp hộ nhà thầu )

[ad_1]

Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup ( Nộp hộ nhà thầu )

Cong ty CP – Tap doan Thaigroup ( Nop ho nha thau )
Mã Số Thuế: 2700818884
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số nhà 8, Đường 1, Phố 9 – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup ( Nộp hộ nhà thầu )

Mã số thuế của Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup ( Nộp hộ nhà thầu )?

✓ Trả lời: 2700818884

Số điện thoại liên hệ Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup ( Nộp hộ nhà thầu )?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup ( Nộp hộ nhà thầu ) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup ( Nộp hộ nhà thầu )?

✓ Trả lời: Số nhà 8, Đường 1, Phố 9 – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup ( Nộp hộ nhà thầu ) là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup ( Nộp hộ nhà thầu )?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]