Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tư Vấn Kiến Trúc Goldhouse

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tư Vấn Kiến Trúc Goldhouse

Tiếng Anh:

CôNG TY CP XD Và Tư VấN KIếN TRúC GOLDHOUSE

Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Tu Van Kien Truc Goldhouse
Mã Số Thuế: 2700712408
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thửa 20, Quảng trường Trung tâm I, Phố Khánh Minh – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 07-07-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-07-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thượng Đỉnh Nguyễn Thượng Đỉnh
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tư Vấn Kiến Trúc Goldhouse

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tư Vấn Kiến Trúc Goldhouse?

✓ Trả lời: 2700712408

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tư Vấn Kiến Trúc Goldhouse?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tư Vấn Kiến Trúc Goldhouse chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tư Vấn Kiến Trúc Goldhouse?

✓ Trả lời: Thửa 20, Quảng trường Trung tâm I, Phố Khánh Minh – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tư Vấn Kiến Trúc Goldhouse là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thượng Đỉnh Nguyễn Thượng Đỉnh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tư Vấn Kiến Trúc Goldhouse?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]