Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đại Dương Ninh Bình

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đại Dương Ninh Bình

Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Thuong Mai Dai Duong Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700611897
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu Đông – Thị trấn Yên Ninh – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 18-07-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-07-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Dương Trần Trung Kiên
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đại Dương Ninh Bình

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đại Dương Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700611897

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đại Dương Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đại Dương Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đại Dương Ninh Bình?

✓ Trả lời: Khu Đông – Thị trấn Yên Ninh – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đại Dương Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Phạm Xuân Dương Trần Trung Kiên

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đại Dương Ninh Bình?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]