Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 529

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 529

Tiếng Anh:

CIENCO 529

Cong Ty Co Phan Xay Dung Cong Trinh Giao Thong 529
Mã Số Thuế: 2700132855
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 20 – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 16-09-1996
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-09-1996
Tổng số nhân viên trong công ty: 27
Năm tài chính: 1996
Người đại diện pháp luật: Đặng Trọng Tấn Lê Khắc Sang
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 529

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 529?

✓ Trả lời: 2700132855

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 529?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 529 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 529?

✓ Trả lời: Tổ 20 – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 529 là ai?

✓ Trả lời: Đặng Trọng Tấn Lê Khắc Sang

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 529?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]