Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Lắp Tam Điệp

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Lắp Tam Điệp

Tiếng Anh:

TAM DIEP BUILDING MATERTIAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COM

Cong Ty Co Phan Vat Lieu Va Xay Lap Tam Diep
Mã Số Thuế: 2700136095
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 4 – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 25-02-2005
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-02-2005
Tổng số nhân viên trong công ty: 150
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Hải Đinh Văn Hải
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Lắp Tam Điệp

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Lắp Tam Điệp?

✓ Trả lời: 2700136095

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Lắp Tam Điệp?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Lắp Tam Điệp chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Lắp Tam Điệp?

✓ Trả lời: Tổ 4 – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Lắp Tam Điệp là ai?

✓ Trả lời: Đinh Văn Hải Đinh Văn Hải

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Lắp Tam Điệp?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]