Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Minh Long

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Minh Long

Tiếng Anh:

MINH LONG JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Van Tai o To Minh Long
Mã Số Thuế: 2700274088
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 1B, phố Phúc Trì, – Phường Nam Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 11-07-2002
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-07-2002
Tổng số nhân viên trong công ty: 60
Năm tài chính: 2002
Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Long Phạm Minh Long
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Minh Long

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Minh Long?

✓ Trả lời: 2700274088

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Minh Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Minh Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Minh Long?

✓ Trả lời: Đường 1B, phố Phúc Trì, – Phường Nam Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Minh Long là ai?

✓ Trả lời: Phạm Minh Long Phạm Minh Long

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Minh Long?

✓ Trả lời: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

[ad_2]