Công Ty Cổ Phần Tm & Pt Công Nghệ Cnd

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Tm & Pt Công Nghệ Cnd

Tiếng Anh:

CND TECHLONOGY TM & PT JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Tm & Pt Cong Nghe Cnd
Mã Số Thuế: 0104556024
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phố Trung Yên – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 29-03-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-03-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Lã Phú Chuyện Lã Phú Chuyện
Ngành nghề chính: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Tm & Pt Công Nghệ Cnd

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tm & Pt Công Nghệ Cnd?

✓ Trả lời: 0104556024

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Tm & Pt Công Nghệ Cnd?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tm & Pt Công Nghệ Cnd chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Tm & Pt Công Nghệ Cnd?

✓ Trả lời: Phố Trung Yên – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Tm & Pt Công Nghệ Cnd là ai?

✓ Trả lời: Lã Phú Chuyện Lã Phú Chuyện

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Tm & Pt Công Nghệ Cnd?

✓ Trả lời: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

[ad_2]