Công ty cổ phần thương mại Việt nhật

[ad_1]

Công ty cổ phần thương mại Việt nhật

Cong ty co phan thuong mai Viet nhat
Mã Số Thuế: 2700347709
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 10, xã Khánh Hoà – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 11-01-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Đa Phạm Đức Đa
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty cổ phần thương mại Việt nhật

Mã số thuế của Công ty cổ phần thương mại Việt nhật?

✓ Trả lời: 2700347709

Số điện thoại liên hệ Công ty cổ phần thương mại Việt nhật?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty cổ phần thương mại Việt nhật chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại Việt nhật?

✓ Trả lời: Đường 10, xã Khánh Hoà – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty cổ phần thương mại Việt nhật là ai?

✓ Trả lời: Phạm Đức Đa Phạm Đức Đa

Ngành nghề chính của Công ty cổ phần thương mại Việt nhật?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác

[ad_2]