Công Ty Cổ Phần Sx – Tm Quốc Tế Việt Hàn

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Sx – Tm Quốc Tế Việt Hàn

Tiếng Anh:

VIET HAN INTERNATIONAL MANUFACTURING – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Sx – Tm Quoc Te Viet Han
Mã Số Thuế: 2700948273
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 12C, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 08-11-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-11-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Trần Hồng Vân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Sx – Tm Quốc Tế Việt Hàn

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sx – Tm Quốc Tế Việt Hàn?

✓ Trả lời: 2700948273

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Sx – Tm Quốc Tế Việt Hàn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sx – Tm Quốc Tế Việt Hàn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Sx – Tm Quốc Tế Việt Hàn?

✓ Trả lời: Đường 12C, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Sx – Tm Quốc Tế Việt Hàn là ai?

✓ Trả lời: Trần Hồng Vân

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Sx – Tm Quốc Tế Việt Hàn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]