Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thủy Sản Dương Phát

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thủy Sản Dương Phát

Tiếng Anh:

DUONG PHAT SEAFOOD TRADING PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan San Xuat Thuong Mai Thuy San Duong Phat
Mã Số Thuế: 2700947745
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 2, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 25-10-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-10-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Dựng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thủy Sản Dương Phát

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thủy Sản Dương Phát?

✓ Trả lời: 2700947745

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thủy Sản Dương Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thủy Sản Dương Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thủy Sản Dương Phát?

✓ Trả lời: Xóm 2, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thủy Sản Dương Phát là ai?

✓ Trả lời: Trịnh Xuân Dựng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thủy Sản Dương Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]