Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Nutriday

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Nutriday

Tiếng Anh:

NUTRIDAY INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Quoc Te Nutriday
Mã Số Thuế: 2700948347
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 104, ngõ 6, đường Phạm Thận Duật, Phố Bắc Sơn, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 10-11-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-11-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Khang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Nutriday

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Nutriday?

✓ Trả lời: 2700948347

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Nutriday?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Nutriday chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Nutriday?

✓ Trả lời: Số 104, ngõ 6, đường Phạm Thận Duật, Phố Bắc Sơn, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Nutriday là ai?

✓ Trả lời: Bùi Văn Khang

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Nutriday?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]