Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Công Nghệ Cao Việt Á

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Công Nghệ Cao Việt Á

Tiếng Anh:

VIET A HIGH-TECH RAISING JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Nuoi Trong Cong Nghe Cao Viet A
Mã Số Thuế: 2700950314
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 1, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 20-02-2023
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-02-2023
Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Lê Anh Phương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Công Nghệ Cao Việt Á

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Công Nghệ Cao Việt Á?

✓ Trả lời: 2700950314

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Công Nghệ Cao Việt Á?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Công Nghệ Cao Việt Á chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Công Nghệ Cao Việt Á?

✓ Trả lời: Thôn 1, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Công Nghệ Cao Việt Á là ai?

✓ Trả lời: Lê Anh Phương

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Công Nghệ Cao Việt Á?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]