Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Và Vệ Sinh Nông Thôn Tỉnh Ninh Bình

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Và Vệ Sinh Nông Thôn Tỉnh Ninh Bình

Tiếng Anh:

NINH BINH RWSS ., JSC

Cong Ty Co Phan Nuoc Sach Va Ve Sinh Nong Thon Tinh Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700348822
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Trong khu vực Chi cục Phát triển nông thôn Ninh Bình, phố Tư – Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 31-12-2007
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-12-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 150
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tử Phúc Nguyễn Tử Phúc
Ngành nghề chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Và Vệ Sinh Nông Thôn Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Và Vệ Sinh Nông Thôn Tỉnh Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700348822

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Và Vệ Sinh Nông Thôn Tỉnh Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Và Vệ Sinh Nông Thôn Tỉnh Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Và Vệ Sinh Nông Thôn Tỉnh Ninh Bình?

✓ Trả lời: Trong khu vực Chi cục Phát triển nông thôn Ninh Bình, phố Tư – Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Và Vệ Sinh Nông Thôn Tỉnh Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tử Phúc Nguyễn Tử Phúc

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Và Vệ Sinh Nông Thôn Tỉnh Ninh Bình?

✓ Trả lời: Khai thác, xử lý và cung cấp nước

[ad_2]