Công Ty Cổ Phần Nguyên Khang Ninh Bình

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Nguyên Khang Ninh Bình

Cong Ty Co Phan Nguyen Khang Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700912372
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: SN 43, Đường Nguyên Bặc, Phố Hợp Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 22-09-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-09-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Hồng Vân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Nguyên Khang Ninh Bình

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nguyên Khang Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700912372

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Nguyên Khang Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Nguyên Khang Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Nguyên Khang Ninh Bình?

✓ Trả lời: SN 43, Đường Nguyên Bặc, Phố Hợp Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Nguyên Khang Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Bùi Thị Hồng Vân

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Nguyên Khang Ninh Bình?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]