Công Ty Cổ Phần Lọc Hoá Dầu Kim Sơn

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Lọc Hoá Dầu Kim Sơn

Tiếng Anh:

KIM SON REFINING AND PETROCHEMICAL JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Loc Hoa Dau Kim Son
Mã Số Thuế: 2700949975
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Toà nhà Xuân Thiện, khu đô thị Xuân Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 07-02-2023
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-02-2023
Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Mai Xuân Hương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Lọc Hoá Dầu Kim Sơn

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Lọc Hoá Dầu Kim Sơn?

✓ Trả lời: 2700949975

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Lọc Hoá Dầu Kim Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Lọc Hoá Dầu Kim Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Lọc Hoá Dầu Kim Sơn?

✓ Trả lời: Toà nhà Xuân Thiện, khu đô thị Xuân Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Lọc Hoá Dầu Kim Sơn là ai?

✓ Trả lời: Mai Xuân Hương

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Lọc Hoá Dầu Kim Sơn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]