Công Ty Cổ Phần Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng Đồng Giao

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng Đồng Giao

Tiếng Anh:

DOGICO

Cong Ty Co Phan Giong Vat Nuoi Va Cay Trong Dong Giao
Mã Số Thuế: 2700150999
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã yên sơn – Xã Yên Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 07-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 25
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lại Xuân Nguyên Lại Xuân Nguyên
Ngành nghề chính: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng Đồng Giao

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng Đồng Giao?

✓ Trả lời: 2700150999

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng Đồng Giao?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng Đồng Giao chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng Đồng Giao?

✓ Trả lời: Xã yên sơn – Xã Yên Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng Đồng Giao là ai?

✓ Trả lời: Lại Xuân Nguyên Lại Xuân Nguyên

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng Đồng Giao?

✓ Trả lời: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

[ad_2]