Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Sức Sống Việt – Chi Nhánh Ninh Bình

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Sức Sống Việt – Chi Nhánh Ninh Bình

Cong Ty Co Phan Giao Duc Va Truyen Thong Suc Song Viet – Chi Nhanh Ninh Binh
Mã Số Thuế: 0601067337-006
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 54, đường Cù Chính Lan, phố Tân Qúy – Phường Tân Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 22-02-2016
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-02-2016
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2016
Người đại diện pháp luật: Đỗ Trường Thọ
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Sức Sống Việt – Chi Nhánh Ninh Bình

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Sức Sống Việt – Chi Nhánh Ninh Bình?

✓ Trả lời: 0601067337-006

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Sức Sống Việt – Chi Nhánh Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Sức Sống Việt – Chi Nhánh Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Sức Sống Việt – Chi Nhánh Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số 54, đường Cù Chính Lan, phố Tân Qúy – Phường Tân Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Sức Sống Việt – Chi Nhánh Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Trường Thọ

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Sức Sống Việt – Chi Nhánh Ninh Bình?

✓ Trả lời: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]