Công Ty Cổ Phần Eco Life Ninh Bình

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Eco Life Ninh Bình

Tiếng Anh:

ECO LIFE NINH BINH JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Eco Life Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700947456
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số nhà 09, đường Nguyễn Bậc, Phố Mía Đông, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 12-10-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-10-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Hồng Yến
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Eco Life Ninh Bình

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Eco Life Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700947456

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Eco Life Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Eco Life Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Eco Life Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số nhà 09, đường Nguyễn Bậc, Phố Mía Đông, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Eco Life Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Vũ Thị Hồng Yến

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Eco Life Ninh Bình?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]