Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Sơn

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Sơn

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Thuong Mai Manh Son
Mã Số Thuế: 2700782469
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 24/1 – Phường Bắc Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 31-03-2015
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-03-2015
Tổng số nhân viên trong công ty: 15
Năm tài chính: 2015
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hòa Nguyễn Đức Hòa
Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Sơn

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Sơn?

✓ Trả lời: 2700782469

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Sơn?

✓ Trả lời: 24/1 – Phường Bắc Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Sơn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Hòa Nguyễn Đức Hòa

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Sơn?

✓ Trả lời: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]