Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Xanh

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Xanh

Cong Ty Co Phan Dau Tu Cong Nghe Xanh
Mã Số Thuế: 2700670370
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 4 – Xã Khánh Cư – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 31-07-2013
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-08-2013
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 2013
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tri Lê Văn Chi
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Xanh

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Xanh?

✓ Trả lời: 2700670370

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Xanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Xanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Xanh?

✓ Trả lời: Xóm 4 – Xã Khánh Cư – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Xanh là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Tri Lê Văn Chi

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Xanh?

✓ Trả lời: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]