Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Hoàng Long Hlc

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Hoàng Long Hlc

Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Xay Dung Hoang Long Hlc
Mã Số Thuế: 2700912100
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: SN 52, Đường Nguyễn VIết Xuân, Phố Vạn Hưng, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 18-09-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-09-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Mai Văn Hải
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Hoàng Long Hlc

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Hoàng Long Hlc?

✓ Trả lời: 2700912100

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Hoàng Long Hlc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Hoàng Long Hlc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Hoàng Long Hlc?

✓ Trả lời: SN 52, Đường Nguyễn VIết Xuân, Phố Vạn Hưng, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Hoàng Long Hlc là ai?

✓ Trả lời: Mai Văn Hải

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Hoàng Long Hlc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]