Công Ty Cổ Phần Cảng Ninh Bình

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Cảng Ninh Bình

Tiếng Anh:

NINH BINH PORT JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Cang Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700132397
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Hoàng Diệu – Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-02-2005
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-02-2005
Tổng số nhân viên trong công ty: 198
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Hà Văn Tiếp Nguyễn Thành Công
Ngành nghề chính: Bốc xếp hàng hóa

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Cảng Ninh Bình

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Cảng Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700132397

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Cảng Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Cảng Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Cảng Ninh Bình?

✓ Trả lời: Đường Hoàng Diệu – Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Cảng Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Hà Văn Tiếp Nguyễn Thành Công

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Cảng Ninh Bình?

✓ Trả lời: Bốc xếp hàng hóa

[ad_2]