Công Ty Cổ Phần Bình Minh Polymer

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Bình Minh Polymer

Tiếng Anh:

BINH MINH POLYMER JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Binh Minh Polymer
Mã Số Thuế: 2700912661
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô CN07, Khu công nghiệp Phúc Sơn, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 28-09-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-09-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Trịnh Quang Năm
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Bình Minh Polymer

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Bình Minh Polymer?

✓ Trả lời: 2700912661

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Bình Minh Polymer?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Bình Minh Polymer chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bình Minh Polymer?

✓ Trả lời: Lô CN07, Khu công nghiệp Phúc Sơn, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Bình Minh Polymer là ai?

✓ Trả lời: Trịnh Quang Năm

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Bình Minh Polymer?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]