Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vietsing Ninh Bình

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vietsing Ninh Bình

Tiếng Anh:

VIETSING NINH BINH HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Benh Vien Vietsing Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700952054
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Ngã 3, KCN Gián Khẩu, đường Quốc lộ 1A, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 31-03-2023

Ngày bắt đầu hoạt động: 31-03-2023

Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiến
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vietsing Ninh Bình

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vietsing Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700952054

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vietsing Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vietsing Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vietsing Ninh Bình?

✓ Trả lời: Ngã 3, KCN Gián Khẩu, đường Quốc lộ 1A, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vietsing Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Tiến

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vietsing Ninh Bình?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]